Bedrijfsadministratie
Loonadministratie
Jaarrekening
Belastingadvies
Belastingaangiften
We zijn in staat uw administratie doelmatig in te richten en te verzorgen. Over de

wijze van vastlegging en aanlevering van gegevens zullen afspraken worden

gemaakt, zodat u weet wat van u verwacht wordt. 


Uitbesteding van uw boekhouding is uiteraard mogelijk; desgewenst kunt u zelf

tot codering en invoer van uw financiële mutaties overgaan. We hebben ervaring

opgedaan met administratieve software van verschillende leveranciers en maken

bij samenstelling van jaarrekeningen gebruik van rapportagesoftware waarmee

we ingevoerde gegevens gemakkelijk kunnen inlezen. 

Welkom   |  Dienstverlening   |  lid van NOAB en RB   |  Onze cliënten   |  Contact