Sinds 2005 is ons bureau aangesloten bij branche-organisatie NOAB (Nederlandse

Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Op de website :
www.noab.nl 

staat veel informatie over de organisatie. Aansluiting houdt onder meer in dat we

in voorkomende gevallen een beroep kunnen doen op specialisten (accountants,

advocaten en notarissen) die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn. 


Sinds 2011 is mr. A.J.C.M. Sonneveld FB daarnaast lid van beroepsvereniging

Register Belastingadviseurs, zie
www.rb.nl

Welkom   |  Dienstverlening   |  lid van NOAB en RB   |  Onze cliënten   |  Contact